Lärarrummet : Stopp min kropp

Här finns inget ljud

På Lexby förskola arbetar personalen med att stötta barnen i att lära känna sina egna gränser och att stärka barnen i att uttrycka sin egen vilja. Materialet som ligger till grund är Stopp min kropp.

En handbok utgiven av Rädda barnen som stöd i att samtala med barn om sexualitet och samtycke. På Lexby förskola är barnen så små, så här används kunskapen till andra viktiga frågor kring det lilla barnets gränser.

 

Den här serien lyssnar du på hos UR