Kulturnytt i P4 tar tempen på dansen i landet #dansamedp4, Stadsteaterns förre vd Benny Fredriksson död.

2:00 min

Med Viveca Bladh.