Nyheter från Vetenskapsradion

4:51 min

Eget lärande fungerar inte bra i svenska skola, trots att internationell forskning visar att det är ett bra sätt att lära sig. Järven har flyttat söderut, vilket är en paradox - tidigare har man trott att den är väldigt snöberoende för sin jakt. Och mayaindianer kan ha haft tama hundar flera hundra år tidigare än man trott.