Nationella mål för kulturskolorna och om Benny Fredriksson

5:00 min

Nu har regeringen formulerat vilka mål den vill uppnå med sina statliga insatser för landets kulturskolor. Kulturhuset Stadsteaterns har kommenterat Benny Fredrikssons bortgång.