Nyheter från Vetenskapsradion

5:01 min

Sverige och Norge har till stora delar gemensamma rovdjursstammar men helt olika politik på området. Nu vill forskare skapa nätverk över gränsen för att få en mer samordnad rovdjursförvaltning. Studentexamen i form av centralt bedömda slutprov är den betygsform som leder till det bästa lärandet hos eleverna, visar internationell forskning. Den amerikanska kackerlackans genom har kartlagts och visar varför insekten är väl anpassad till en tillvaro nära oss.