Översättare läser dikt: "Skarvarnas slott" av Richard Brautigan

Här finns inget ljud

Uppläsning: Jonas Ellerström

Diktsamling: "Glödlampan fortsatte bara att lysa" Förlag: Ellerströms, 2013

Richard Brautigan, född 1935, död 1984, räknas till 1960-talets litterära undergroundsrörelse, framför allt känd för sin roman "Trout fishing in America" ("Öringfiske i Amerika") Han debuterade som poet i San Fransisco i slutet på 1950-talet.

MUSIK Dmitrij Sjostakovitj: Elegi för stråkkvartett

EXEKUTÖR Jerusalem-kvartetten