KG Hammar - naivitet?

4:40 min

– Freden måste växa inifrån, från varje människas inre, drömmar och förhoppningar, från naivitet.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.