Efter dödsolyckan: Vågar vi släppa ratten?

19 min

Hur ser framtiden ut för självkörande fordon, nu när den första olyckan skett där en självkörande bil kört på och dödat en medtrafikant?

Det var i söndags som en kvinna blev påkörd och dödad av en självkörande bil i Arizona, USA. Olycksbilen var en Volvo, som företaget Uber använde för att testa sitt självkörande system.

Men det är osannolikt att en sådan här olycka skulle kunna inträffa i Sverige, för här är kraven kring testerna så strikta, menar forskaren Alexander Eriksson från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Jan Jacobson från RISE säger att en fortsatt utveckling mot autonoma fordon är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt – men att stadstrafik är den allra mest utmanande miljön.