Vägen till korset

Här finns inget ljud

Gudstjänsten på Palmsöndagen kommer Sankt Olofs kyrka i Helsingborg.

Stilla veckan inleds med mycket sång av lovsångsteamet i Sankt Olof under ledning av Eva Holmgren.

Gudstjänsten leds av församlingsherde Ida Wäreborn och textläsare är diakonassistent Maria Bengtsson som i sin vardag arbetar med mycket sjuka och döende människor.

–      I dödens närhet växer insikten om att vi lämnar all jordisk makt, prakt och härlighet. Vad som är betydelsefullt i livet omvärderas. Perspektivet flyttas från det materiella. Från yta till djup.

 

Texter

Andra Mosebok 13:6-10                      

Hebreerbrevet 2:14-18

Markus evangelium 11:1-11

 

Musik

Vi vill se Gud av Niklas Hallman       

Psalm 443, Dig vi lovsjunger, Anders Frostensson och Carl-Bertil Agnestig

Isnt´t He beautiful, John Wimber     

Hosianna av Reuben Morgan             

Hosianna, Jag ser en ärans konung, Anders Frostensson

Hosianna, Paul Baloche och Brenton Brown

Psalm 738, Herre du vandrar försoningens väg

Du som stillar stormen, Mattias Martinsson

Var mitt liv, Harald Hoidahl

Psalm 817 Med hjärtats tillit, Text D Bonhoeffer,musik S. Fietz

Come unto me, Evelina Gard

 

 

Medverkande
Lovsångsteamet: Carin Agardh, Britt-Marie Igelström,

Mats Nilsson samt Fredrik Sivert som också spelar gitarr.
Elbas: Anders Lundberg

Trummor: P-O Borg
Kyrkomusiker: Eva Holmgren
Gudstjänstvärd: Jan Josephson
Diakoniassistent: Maria Bengtsson
Präst: Ida Wäreborn