Farzad är ett litet rum. Vilket då?

6:12 min

Farzad är ett litet rum som ofta har en spegel, men som inte är ett badrum...? Vad är han?