Ny lättläst broschyr om hur vi ska skydda oss under krig, naturkatastrofer eller terror

Här finns inget ljud

Alla hem i Sverige ska få en ny broschyr, där det står hur man kan klara sig om det blir krig eller en allvarlig kris. Och den ska också finnas som lättläst.

Redan tidigare fanns det ett häfte som hette "Om kriget kommer". Där gavs information om hur man förberedde sig för krig. Nu vill regeringen ge ut ett nytt liknande häfte. Där ska det också finnas information om kriser som kan inträffa även i fredstid. 

Dessutom får du höra om en ny barnbok med tecken som stöd. Den handlar om kompisarna Lea och Elliot, där Elliot som har Downs syndrom använder tecken som stöd för att kunna prata med Lea.