Skolministeriet: Blivande lärare saknar praktiska verktyg

Här finns inget ljud

Många lärarstuderande känner sig illa rustade för ledarskapet i klassrummet och för att hantera de konflikter som kan uppstå. Vad kan man göra åt det?

Hur fångar jag 25 elevers uppmärksamhet? Syns jag om jag står så här? Hörs jag? "Alla de små bitarna, det får man ju inte lära sig", säger Lejla Klinac om lärarutbildningen i Malmö. Även Tobias Ahlström som pluggar till lärare i Stockholm hade hoppats på en tydligare koppling till klassrummets verklighet. Den här kritiken mot lärarutbildningen är återkommande. Bör utbildningen bli mer praktiskt inriktad med större tonvikt på konflikthantering och klassrumsledarskap? Och kan datorsimulerade klassrumssituationer vara ett sätt att prova olika ledarskapsstrategier?

Ett program av Moa Larsson.

Lyssna på programmet på urplay.se