Svag ekonomi för personer med utvecklingsstörning, godisätandets historia och andelsodling på uppgång.

50 min

Programmet som reder ut stora som små konsumentfrågor.

En person med utvecklingsstörning är oftast helt beroende av bidrag och har små chanser att påverka sin egen ekonomi. Plånboken har tittat närmare på den här gruppens privatekonomi. Trots flera politiska satsningar den senaste mandatperioden så lever de flesta på marginalen. Hyran för de gruppboenden som kommunen erbjuder varierar också mycket, både mellan olika kommuner och i en och samma kommun, visar Plånbokens granskning. Dessutom om hur vi konsumerat godis genom historien, och om trenden andelsodling.