P1 Kultur om Svenska Akademien-avhoppen

59 min

Analys och diskussion kring nyheten att Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien. Dessutom talar vi om kinesisk film och om den svenska oviljan att se annat än amerikanskt och svenskt.

På fredagsförmiddagen skakades den svenska kulturvärlden av beskedet att de två Svenska Akademien-ledamöterna Klas Östergren och Kjell Espmark slutar delta i Akademiens arbete. Sigrid Combüchen, Anneli Dufva, Mattias Berg och Gunnar Bolin diskuterar och analyserar i studion.

Det lönar sig att maila till P1 Kultur, det gjorde Erling Larsson och ställde just frågan om det inte görs några bra kinesiska filmer längre. Göran Sommardal, sinolog och filmkännare diskuterar frågan tillsammans med vår korrespondent Hanna Sahlberg, och svenska importörer och distributörer av film ger också sin syn.

Programledare: Roger Wilson
Producent: Nina Asarnoj