KONSERT: Matteuspassionen

Här finns inget ljud

Från Barbican Centre i London kommer Bachs Matteuspassionen med BBC Singers och Saint James Orchestra. Dirigerar gör Radiokörens egen chefdirigent Peter Dijkstra.

Vi har Felix Mendelssohn att tacka en hel del för att Bachs musik, efter att nästan ha blivit bortglömd, återuppstod under hans ledning.

Och det framförande av Matteuspassionen vi ska få lyssna till ikväll, är efter ett framförande Mendelssohn dirigerade i Berlin i mars 1829.

Det här var en konsert som spelade en stor roll i arbetet med att återbörda Bachs musik i konsertrepertoaren.

Första gången Bachs Matteuspassion framfördes var antingen 1727 eller 1729, alltså 100 år innan Mendelssohn tog tag i verket på nytt.

Bach komponerade fem passioner, varav bara Matteuspassionen och Johannespassionen överlevt till våra dagar. Markuspassionen är förlorad, vad gäller Lukaspassionen är äktheten ifrågasatt. Det lär också finnas en körversion av Matteuspassionen.

Texten till det här verket är förstås ur Matteusevangeliet i Martin Luthers översätttning men här finns också recitativ och arior som mediterar över de dramatiska helgerna vid tiden för Jesu korsfästelse. De texterna är författade av Picander, pseudonym för Christian Friedrich Henrici. Den här Picander har författat texter också till flera andra av Bachs verk: den tidigare nämnda Markuspassionen och flera kantater.

Matteuspassionen är i två delar: i den första delen, handlar det om händelserna fram till den sista måltiden, Getsemane där Jesus med sina lärjungar bad kvällen innan korsfästelsen och till sist Judas förräderi. I den andra delen, ställs Jesus inför översteprästen. Vidare hör vi hur Petrus förnekar sin Mästare och Judas ånger. Jesus ställs här också inför Pilatus, döms och avrättas. Till sist befaller Pilatus att vakt ska ställas utanför Jesu grav

Bachs Matteuspassion hör vi med Nicholas Mulroy, tenor (Evangelisten) och Jimmy Holliday, bas. BBC singers inklusive solister därifrån samt Saint James Orchestra. Dirigent: Peter Dijkstra. Konsert 11/2, Milton court, Barbican centre, London.

Programledare. Per Lindqvist