Del 1. April av Angelika Klüssendorf i uppläsning av Monica Wilderoth sänt i FM 23 april 2018

Här finns inget ljud

April är ett naket och inträngande porträtt av Öst- såväl som Västtyskland ett decennium före murens fall, och berättelsen om hur svårt det kan vara för en ung människa att inrätta sig i en till synes absurd tillvaro.

Östtyskland, sent sjuttiotal. April har en trasig barndom bakom sig med en sadistisk och försupen mamma, och flera år på barnhem.

I romanen April - en fristående fortsättning på Flickan - har hon just fyllt arton år. Socialen har anvisat henne ett rum hos en gammal ungmö i Leipzig och en kontorstjänst på en fabrik.

Lyssna och ladda ner tom 13 juni 2018.