Religiösa ej grundlurade, enligt historiker Och vi inleder en ny serie om framtidshopp

14 min
Religiösa människor är inte grundlurade, hävdar religionshistorikern Olav Hammer från Odense universitet. Detta i vårt första inslag i programsamarbetet "om ateismen efter nyateismen". Och i en ny, egen serie om framtidshopp, anser frilansjournalisten Per J Andersson att de indiska megastädernas trängsel paradoxalt nog kan bli jordens räddning.

Antireligiösa böcker har fått stort genomslag under senare år. Nyateister som Richard Dawkins och Christopher Hitchens argumenterar för att religiösa människor är grundlurade.

Handlar om vårt medvetande

Men grunden för det religiösa tänkandet ligger inte i vidskepelse, utan i hur vårt medvetande fungerar. Det hävdar religionshistorikern Olav Hammer i vårt första inslag om ateismen efter nyateismen.

P1-samarbete

För frågan vad man ska tro på kommer att vridas och vändas på i många program i P1 den här veckan. Detta i ett samarbete mellan OBS, Filosofiska rummet och Människor och tro.

Ny serie om framtidshopp

Vi inleder också en ny serie om framtidshopp: Per J Andersson finner hopp i Indiens megastäder, och menar att storstädernas trängsel kan bli jordens räddning.

Värre med svällande förorter i väst

Invånarna i världens tätbefolkade tredje världen-städer släpper ut många gånger mindre koldioxid per person än de som bor i västvärldens glesa, ständigt växande förorter. Den oplanerade stadsutbredning som på svengelska också kallas "urban sprawl-städer".