Hjärnans brandvägg noga kartlagd

19 min

Nu finns världens första atlas på molekylnivå av blodhjärnbarriären. Det är en livsviktig barriär som skyddar hjärnan mot främmande ämnen, men också stoppar många mediciner mot hjärnans sjukdomar.

Med ökad kunskap om blodhjärnbarriärens struktur kan forskningen nu söka nya vägar för att hitta fungerande läkemedel, menar forskaren Michael Vanlandewijck. Han är en av de forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet som i ett internationellt samarbete nyligen presenterat studien av blodhjärnbarriärens molekylära karta. 

Celler från friska möss, som har samma hjärnstuktur som människor, har kartlagts ner på molekylnivå med hjälp av spjutspetsteknologin encellssekvensering. Kartläggningen har visat att blodhjärnbarriärens cellsammansättning är än mer komplex än man tidigare trott, och att vissa celler som man antagit kan transportera läkemedel in i hjärnan inte kommer i direkt kontakt med blodet, medan andra celltyper gör det.

Professor Margareta Hammarlund-Udenaes vid Uppsala universitet jämför den molekyära kartläggningen av blodhjärnbarriären med Voyagers utforskande av universum – men detta är en resa inåt.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista