Kampen mot den skadliga stressen

19 min

Arbetspressen på svenska jobb har ökat, samtidigt har stressymptom som påverkar återhämtningen också stigit. Varför har det blivit så?

25-åriga Louise gick in i väggen för två år sen och kämpar nu för att bli bättre. Hon är en i det ökande antalet unga arbetande kvinnor som blir sjukskrivna på grund av stress och utmattning.

Den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till systemomvandlingar som haft konsekvenser för stress-skadorna i våra dagar. Ökad arbetspress och mindre återhämtning, kombinerat med ett minskande eget inflytande över jobbet, har lett till en känsla av tappad kontroll.

Med: Louise, som berättar om sitt utmattningssyndrom, Kristina Nordemar, musikterapeut, Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet och Gunnar Aronsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Del 1/3 "Kampen mot den skadliga stressen"