Barsebäcks berättelser och kärnavfall i framtiden

31 min
När Barsebäck rivs – vad händer då med historien och berättelsen om det svenska industriarvet? Och hur ska vi varna framtidens befolkning för det farliga kärnavfallet?

Kärnkraftverket i Barsebäck var under ett halvt sekel föremål för hetsiga politiska diskussioner, och blev till en symbol för kärnkraftsfrågan. Idag pågår rivningsarbetet av kärnkraftverket – målet är att byggnaden ska vara helt borta till 2030. Men när byggnaden rivs, vilka berättelser om 1900-tals-människan försvinner då?

Kärnavfallet kommer att vara farligt i flera tusen år framåt. Men hur ska man gå till väga för att varna framtida generationer? Det är svaret som ett forskningsprojekt där arkeologer från Linnéuniversitetet samarbetar med bland andra Svensk KärnBränslehantering - SKB – försöker finna.

Reportage av Morris Wikström.