Superigenkännare Londonpolisens nya vapen

30 min
Det har kallats fjärde generationens forensik, att identifiera personer utifrån några få kännetecken. I lagens namn har besökt Londonpolisen för att se hur super recognizers, superigenkännare, jobbar.

Bakom begreppet super recognizer döljer sig personer som är extremt bra på att känna igen och minnas ansikten. Det upptäcktes under forskning på ansiktsblindhet. Forskarna träffade på människor som hade så svårt att komma ihåg ansikten att de inte ens kände igen sina respektive.

Men de fick även höra ifrån en annan kategori; människor som tyckte sig vara extremt bra på att komma ihåg ansikten.

En polis som Josh Davies, forskare i psykologi, intervjuat hade gått på en gata i London och sett en person han kände igen från en övervakningsbild han sett en gång ett och ett halvt år tidigare. Mannen, som hade fångats av en kamera när han begick ett väpnat rån, kunde gripas och polisen hittade bytet från rånet.

Här finns testet som kan ge en fingervisning om din egen förmåga till ansiktsigenkänning.

Reporter: Erik Petersson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.17
    Harry Gregson-Williams - Algiers Ferry
    Album: Déjà Vu
    Bolag: Hollywood Records