Sändes lördag 10 november 2012 kl 18.00

Förlåtelse utan gräns

"Jesus uppmanar oss att bryta hämndens onda cirkel. Han påminner oss om att det är fullt möjligt att vandra förlåtelsens väg. Det är inte lätt, men det är möjligt." Text: Första Moseboken kap 50:15 -...
Foto: SXC