رای پارلمان به برکناری نخست وزیر انجامید؛ قانون جدید لیسه از سوی دادگاه تایید شد و افتتاح پارلمان از سوی پادشاه

2:08 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.