Många med funktionsnedsättning känner sig ensamma i skolan

Här finns inget ljud
Gruppboenden saknar tillstånd. Svenskt plan tvingades nödlanda i Luleå.