Studio Ett 27 september

102 min
Riksdagens talman Andreas Norlén inleder samtal med företrädare för riksdagens partigrupper, så kallade talmansrundor. Tjänstemänuppror vid regeringskansliet. Fler gymnasiebehöriga, vad ligger bakom trendbrottet? Bokmässan i Göteborg startar. Fetman i Sverige. Vittnesmål mot Kavanaugh.