Primärvården, läxor, socialbidrag

30 min
Ring P1 från Malmö om bland annat primärvården, läxor och socialbidrag (eller ekonomiskt bistånd som det numera heter). Programledare: Sofie Ericsson