حاشیه نشینی اینترنتی؛ اعطای جایزه نوبل به سه شیمیدان؛ فریدولین مخالف نخست وزیری کریسترشون است و انتشار ترجمه سوئدی کتاب طوطی و بازرگان

2:22 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیو سوئد از اینجا بشنوید.