Trons kraft

Här finns inget ljud
Hur gick det sedan? Vi återvänder till Equmeniakyrkan i Smålandsstenar tre år efter den stora flyktingströmmen då kyrkan fick en viktig roll. Pastor Leslie Ron predikar och Magnus Nydén leder gudstjänsten i denna direktsändning.

Hösten 2015 spelade många trossamfund och kyrkor i Sverige en stor roll. Det hade aldrig tidigare varit så många människor på flykt i världen som då. Och många flyktingar kom till Europa och Sverige. Många kyrkor öppnade dörrarna för sina medmänniskor på flykt.
Då fick vi veta att många människor på orten hjälpte de nyanlända på olika sätt. Och Equmeniakyrkan blev en mötesplats där flyktingar och svenskar möttes, både kristna och muslimer. Vi fick den gången möta Taufik som var ny i Sverige, men kände sig hemma både i kyrkan och med sina nya kristna vänner. Idag berättar han om vad Equmeniakyrkan i Smålandsstenar betytt för hans nya liv i Sverige. 

 

 Under de sista tre åren har jag hört några berättelser från människor som flytt hit till Sverige. Flykten från t.ex. Syrien och Afghanistan har inte varit lätt. 
Att som flykting lämna sin familj och vänner för en oviss framtid är en erfarenhet fylld av sorg och smärta. Många av oss har säkert svårt att förstå hur det är att vara på flykt. Att människor på flykt har kommit hit genom många svårigheter visar på nåt sätt att de har trott på en bättre framtid.

Jag hoppas och ber att vi både i kyrkan och i samhället kan vara den goda jorden där människor i nöd kan känna att de får en chans till ett bättre liv. 
När människor runt omkring oss inte vågar och inte orkar tro på sig själva och på framtiden kan vi vara den goda jorden som kan ta emot och hjälpa dem att leva och blomma igen.

 

Text

Psaltaren 73: 23-26 
Markus 12:41-44 

Musik

Tron är för mig
Psalm 219 Jag skulle vilja våga tro
Mänsklighetens höst
Kom Gud
Amazing grace
Att lämna allt
Psalm 837 
Tack
Psalm 249 Blott en dag
Vem kan förstå 

Medverkande

Leslie Ron, pastor
Magnus Nydén, gudstjänstledare
Felicia Ron, textläsning
Ingela Haskel, Taufik Hafez och Rajab Jafari, samtalsdeltagare
Sayaka Oguni och Jenny Henningsson, sång
Magdalena Odén, sång och fiol
Joel Möller, gitarr och trummor
Anna-Lena Möller, piano
Axel Svedberg, bas


Musik som spelats i avsnittet

 • 11.07
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Joel Möller, Gitarr, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Tron Är För Mig
  Kompositör: Olle Widestrand, Jonas Nyström
 • 11.12
  Anna-Lena Möller, Piano, Församlingssång, Magdalena Odén, Fiol - Jag Skulle Vilja Våga Tro
  Kompositör: Tore Littmark
 • 11.15
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Anna-Lena Möller, Piano - Mänsklighetens Höst
  Kompositör: Liza L Lundkvist
 • 11.25
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Joel Möller, Gitarr, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Kom Gud
  Kompositör: Liza L Lunkvist
 • 11.32
  Anna-Lena Möller, Piano - Amazing Grace
  Kompositör: John Newton
 • 11.37
  Joel Möller, Gitarr, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Amazing Grace
  Kompositör: John Newton
 • 11.41
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Joel Möller, Gitarr, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Att Lämna Allt
  Kompositör: Dan Ådahl, R.a. Walter
 • 11.47
  Anna-Lena Möller, Piano, Församlingssång - Psalm 837 Trosbekännelsen
  Kompositör: Jan Mattsson
 • 11.51
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Joel Möller, Gitarr, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Tack
  Kompositör: Håkan Johansson
 • 11.54
  Anna-Lena Möller, Piano, Församlingssång - Psalm 249 Blott En Dag
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.57
  Sayaki Oguni, Sång, Magdalena Odén, Sång, Jenny Henningsson,sång, Joel Möller, Trummor, Anna-Lena Möller, Piano, Axel Svedberg, Bas - Vem Kan Förstå
  Kompositör: Joakim Sandén