Psykolog - Forskning om känslor och hur vi hanterar dem

42 min
Hur funkar egentligen känslor? Hur kan man göra för att de inte ska påverka en så mycket? Psykologen Hanna Sahlin kommer och berättar om hur man ska hantera känslorna i vardagen för Maria, Hanna och David.