Del 2. Resan till Rom av Åke Hodell i uppläsning av Helge Skoog sänts i FM 24 oktober 2018.

Här finns inget ljud
Resan till Rom, av Åke Hodell, är egentligen ett ofullbordat utkast, där författaren och poeten Åke Hodell i dagboksform skildrar en resa han företar tillsammans med poeten Gunnar Ekelöf 1953.

Hodell har fått resan betald av Ekelöf, som ett slags privat stipendium till en bildningsresa. Men det visar sig snart att Ekelöfs hustru gärna ser att Hodell också håller ett öga på reskamratens alkoholkonsumtion.