تاکید رهبر مودراتها بر تشکیل دولت الیانس؛ افزایش قیمت مواد غذایی و عدم هماهنگی قوانین ضد تروریسم سویدن با دیگر کشورهای اروپایی

2:21 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن از اینجا بشنوید.