لوون در تشکیل دولت شکست خورد، سالگرد آتش سوزی یوتبوری، شیمان کنار می‌رود، خطر جانی برای پناهجویان افغان اخراجی

2:20 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن