Tusenåriga boplatser inverkar på norrländsk rättstvist

19 min
Ödemarken har befolkats i tusentals år. Nya forskningsfynd kan komma att spela stor roll för rättsprocesser som Girjasmålet, som ska prövas i Högsta Domstolen nästa höst.

Om samer kan bevisa urminnes hävd kan statens inflytande över marker i norr förändras. Forskning visar att människor levt och verkat i Norra Norrlands fjäll och fjällnära skogar sedan inlandsisen smälte bort. Den som har kunskap om jägare och samlares liv ser spår både i marker och träd. Detta kan få konsekvenser för frågor om vem som har makt över markerna i Norra Norrland.

I programmet hörs: Ingela Bergman, forskare och docent i arkeologi, Malin Brännström, doktor i juridik och forskare INSARC, Greger Hörnberg, jägmästare och docent i ekologi, Anna Rimpi, arkeolog vid Laponiatjuottjudus Laponiaförvaltningen.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical