Visheten i vänskapen – Madeleine Fredell

5:53 min
Dominikansystern Madeleine Fredell ägnar veckans andakter åt att fundera över vänskap – dess uttryck och betydelse i våra liv.

I Bibeln är det den personifierade visheten som frambringar vänskap. I denna andakt reflekterar dominikansystern Madeleine Fredell över vad det innebär.

”Att besitta vishet och att möta visheten i den andre är att få del av en gudomlig sensibilitet som möter samma känslighet och öppenhet hos den andre. Att förstå vad det är att vara vän med Gud kan vi bara uppleva genom att bli vän till åtminstone en annan människa.”

Musik

”Old Friends” – Simon & Garfunkel

”Frosti” – Björk

Text

Vishetens bok 7:26–28

 

Musik som spelats i avsnittet

 • 05.45
  Björk - Frosti
  Album: Vespertine
  Bolag: Rhino/Elektra
 • 05.51
  Simon & Garfunkel - Old Friend / Bookends
  Album: Tales From New York - The Very Best Of Simon & Garfunkel
  Bolag: Columbia