Skolministeriet: Stopp för könsuppdelad idrott?

Här finns inget ljud
Nya formuleringar i Läroplanen ska förhindra att skolor delar upp pojkar och flickor på idrottslektionerna.

Könsuppdelade idrottslektioner väcker starka reaktioner. Efter avslöjandet 2016 om att Skolinspektionen godkänt könsuppdelad idrott på en muslimsk friskola i Stockholm, lovade dåvarande utbildningsministern Gustav Fridolin en översyn av regelverket. Nu i somras trädde nya regler i kraft. Men något strikt förbud mot könsuppdelning är det inte fråga om. Så vad är det egentligen som gäller nu? 

Ett program av Maria Hansson Trens.

Lyssna på programmet på urplay.se