Professor: Nästa pandemi blir viral med hjälp av myter på nätet

45 min
För 100 år sedan dödade spanska sjukan miljontals människor i Europa. Den gången fanns inga motmedel. I dag finns vaccin men också många myter om dem som kan hjälpa en liknande pandemi att få fäste även i våra tider. Det varnar en ledande forskare.

Den största risken vid nästa utbrott av en allvarlig global influensaepidemi som spanska sjukan för 100 år sedan, är all falsk information som sprids av vaccinskeptiker i sociala medier.

Det varnar professor Heidi Larson, världsledande forskare på området i en artikel i tidskriften Nature och manar till motåtgärder innan det är för sent.

Vi hör också om forskning kring försvarsadvokaters återhållna känslouttryck i svenska rättssalar, om hur nyinvigda Nationalmuseum kan skydda sina tavlor från solen, och om fåglars roll i dikternas värld.

Lena Nordlund är programledare.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.22
    Halloween Library - Halloween Scary Spooky Horror Sounds (441-460)
    Album: 1000 Halloween Scary Spooky Horror Sounds
    Bolag: Mar Music Rec