ماموریت تشکیل دولت به استفان لوون سپرده شد، گذشت یک سال از جنبش می‌تو، حرکت بایسکل‌سواران به سمت راست جاده

2:06 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.