کاهش پرداخت بیمه بیماری به دلیل گفتگوهای سیاسی، بانک نوردیا مظنون به پولشویی است، دسترسی به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد

2:06 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.