Romane paramichi po Arli dialekto

6:28 min
Duj romane paramichi "Kana o Devel kerdja Romes" hem "Kham hem o balval" thaj e vi jekh skurto intervju kusa e terni shej e Aldjera!

Kadal paramichi si kerde khatar o Rom o Sead Serifi.