انتخابات احتمالی فوق‌العاده در سوئد، تجاوز به کودکان خردسال، روز تمام قدیسان، حضور اِس د در رسانه ها

2:26 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن