رهبر حزب مودرات مسئول تشکیل دولت شد؛ کمون سولنا تازه‌واردان را پس از دوسال از خانه هایشان اخراج می‌کند و گزارشی در مورد بازار مسکن

2:27 min
خلاصه اخبار روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.