Isaac Grünewald om rätt och fel i konsten 1935

4:49 min
Ska inte en målad ko se ut som en ko? Året är 1935 när sportjournalisten Erik Pallin ber konstnären och konstprofessorn Isaac Grünewald reda ut vad som är rätt och fel inom konsten.