Veckans ord: Inflytande

4:55 min
Naila Saleem reflekterar över ett ord som använts frekvent i analysen av det amerikanska mellanårsvalet. Veckans ord är inflytande.

Inflytande. Influens. Och så det mer hippa ordet influensers. Formella makthavare och så alla de andra som egentligen styr.

De senaste veckorna har vi i media flitigt använt ord som inflytande och påverkan. Det har så klart handlat om vilken grupp som kan komma att avgöra mellanårsvalet i USA. Blir det kvinnorna? Men vilka kvinnor i så fall; feministerna som omfamnar me too-rörelsen eller de som månar om ofödda fosters rätt till liv? Eller blir det latinos eller kanske USA:s afro-amerikanska befolkning som får störst inflytande i valet?

Nu när rösterna är räknade fortsätter analysen över vem som kommer att få mest inflytande fram till nästa val, och vilken kampanjstrategi som var mest framgångsrik i att få folk till valurnorna. Ett historiskt antal kvinnor har valts in till Kongressen och i deras segertal pratar de om hur de vill använda sitt nyvunna inflytande för att skapa förändring.

Jag tänker att det är ett tydligt tecken i tiden, denna fokus på att påverka andra. Att nå utanför sig själv och sätta ett avtryck. Vem är man annars om man ingen lyckas förändra liksom?

Även kulturinstitutioner runt om i USA har varit en del av inflytelsekampen senaste tiden. Inom ramen för konstinitiativet For freedoms har 200 institutioner och 400 konstnärer fördelade över USA:s samtliga delstater skapat offentlig konst för att väcka debatt och medvetenhet om politiska frågor. Ett av koncepten har varit att sätta konsten på storbildstavlor men det fungerade inte i Alaska där sådana är förbjudna. Där ville konstnären Kate Wool få fler medborgare att tänka till i vapenlagsfrågan. Hon har i åratal arbetat för en hårdare lagstiftning. Hon försökte först få tillstånd att hänga sitt konstverk utanpå övergivna byggnader men ägarna sa nej. Bilden hon ville visa föreställer människor på rad som bär tröjor med ett måltavlemotiv på bröstet. Hon har istället fått visa sin konst på ett galleri i Fairbanks vilket torde minska hennes möjlighet att få ett stort inflytande på den lokala debatten. Det är trots allt inte alla som går till ett galleri.

Ett annat exempel på hur man med konst försöker påverka den lokala debatten är den satsning som Fralin konstmuseum gör i Charlottesville i delstaten Virginia där högerextrema sommaren 2017 genomförde en manifestation som slutade med att en person dödades av en vit-maktanhängare. I höst hängs stora banderoller upp runt om i staden med konstverk som tar upp stadens afro-amerikanska historia. Museichefen säger i en intervju att 2000-talets museer är en plats för dialog, och att kanske konsten kan bidra till att minska spänningarna.

Konstens möjlighet att få ett reellt inflytande i stora samhällsgrupper kan förstås diskuteras. Och risken för plakatkonst är uppenbar men inte desto mindre tycker jag att de här exemplen är intressanta försök till att öka kulturens inflytande i samhällsdebatten. Det hade varit spännande att se svenska konstnärer göra samma sak och göra offentlig konst inför Europaparlamentsvalet nästa år och på så sätt öka kulturens möjlighet till inflytande i den offentliga debatten.