Hjalmar jïh juhtemem, njealjeden boelhke: Vöönhtsetjoevkem

Här finns inget ljud
Hjalmar Nils-Ante jïh Nils-Heaika ovluhpehts dajvese haevtien lïhke dåeriedi. Dah edtjin gaahtjedh, gie meehti lïhkemes haavtan vaedtsedh. Hjalmar dan aerkies sjïdti, ahte eelki tjearodh.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.54
    Tvärvägen - Hem
    Album: Staring Directly Into the Sun
    Bolag: Playground Music