Vad finns där det finns vatten?

6:16 min
Finns där det finns (mycket) vatten. Vad kan det vara? Lyssna på alla ledtrådar och gissa gåtan.