پارلمان به بودجه مشترک مودراتها و دموکراتهای مسیحی رای داد؛ استفان لوون نامزد نخست وزیری شد و گزارشی در مورد چشم انداز بازارکار

2:27 min
خلاصه اخبار از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن را از اینجا بشنوید.