Marxister hotade i Kinas politiska vargavinter: Hanna Sahlberg, Bangkok.

3:25 min
Utrikeskrönikan 17 oktober 2018.

Bangkok, onsdag.

Medan kommunistpartiets grepp om Kina hårdnar, skulle man kunna tro att marxister gick säkra. Marx räknas trots allt till kommunismens fäder.
Muslimer i västra Kina skickas på tankemässig omskolning på obestämd tid, kristna kyrkor tvingas ta ner korsen och församlingar ställs på gatan när hyreskontrakten sägs upp, advokater som hänger fast vid konstitutionen försvinner, journalister säger upp sig och människorättsaktivister döms till långa straff samtidigt som kommunistpartiets egna hålls i ständig tukt och förmaning och får sitta igenom långa pass av politisk undervisning på sina arbetsplatser.
Man skulle lätt kunna tro att marxismen då erbjöd en säker tillflyktsort under politisk vargavinter i Kina. Men sedan slutet av augusti saknas medlemmar ur marxistiska studiegrupper vid landets toppuniversitet.

Studenten Yue Xin från Pekings universitet är en av dem. Hon hade rest till en teknikfabrik i Shenzhen för att stötta arbetarna där och hävda deras rätt till en egen fackförening.
I sitt sista öppna brev som representant för gruppen adresserade hon sig till Kinas president och kommunistpartiledare Xi Jinping. Hon vände partiledarens egna ord mot det kinesiska etablissemanget och vädjade till kommunistpartiets förflutna som arbetarnas parti. Men partiet kom inte till de unga marxisternas undsättning. Kravallutrustad polis slog till mot arbetarna och studenterna och Yue Xin saknas fortfarande.

Frågan är om Marx och kommunismen snart har spelat ut sin roll i det kinesiska kommunistpartiet. Marx namn repeteras fortfarande flitigt när doktrinerna lärs in. Men utbildningsministern manar till utrensning av läromedel som förmedlar så kallat "västerländskt inflytande". Och det är svårt att komma undan att kommunismen är en importprodukt.

Omedelbart efter den nittonde partikongressen för ett år sedan etablerade kinesiska universitet speciella forskningsinstitut för studier av det som kallas "Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska särdrag för en ny tidsålder".

För den som letar efter praktisk socialism framstår den nya läran som vag. Men Xi lovar att återupprätta Kinas förlorade storhet i utbyte mot att hyllas som kärnledare. I Xi Jinpings tidsålder framstår det som farligt att ställa följdfrågor. Som varför fria fackföreningar är förbjudna och varför Kina genomsyras av beundran för rikedom och ett förakt mot att betala skatter och bidra till den gemensamma välfärden.

Det kinesiska kommunistpartiet firar nu inofficiellt ett längre maktinnehav än kommunistpartiet i Sovjetunionen. Att byta namn på partiet verkar inte vara aktuellt än. Men unga marxister har förts upp på den långa svarta listan över oönskade element samtidigt som den kinesiska nationalismen väger allt tyngre. Och frågan väcks onekligen om inte Marx största ideologiska problem ändå är att han inte var kines.