انی لوف مسئول تشکیل دولت شد؛ وزیر مالیه بودجه خزانی را اعلام کرد و گفتگو با شیرین عبادی در مورد جایزه سازمان پن سویدن به نسرین ستوده

2:26 min
خلاصه اخبار روز را از بخش فارسی دری رادیوی سویدن در اینجا بشنوید.