Regeringsbildningen, försäkringar, språkbruk

30 min
Ring P1 från Umeå om bland annat regeringsbildningen, försäkringar och språkbruk. Programledare: Sverker Olofsson