Framtidsfilosofen Karim Jebari - Gränsen mellan människa och robot

37 min
Kommer vi kunna leva efter vår död i en dator? Hur etiskt är det att ta hjälp av teknik för att bli en bättre människa? Framtidsfilosofen Karim Jebari pratar om transhumanism och ger Hanna, Kodjo och David svar på de stora framtidsfilosofiska frågorna.